آموزش کلاس های مجازی واحد الکترونیکی

استاد و دانشجوی گرامی؛

جهت اتصال به کلاس های آموزش مجازی ، تمامی مراحل بخش مربوط به خود را با دقت انجام دهید.