معرفی معاونت آموزشی

                                 

ارتباط مستقیم با معاونت آموزشی

                 نام

    علی

               نام خانوادگی

   مهدی زاده اشرفی

               تاریخ تولد

1346    

مدارک تحصیلی

ردیف

مدرک تحصیلی

 

رشته تحصیلی

سال اخذ مدرک

1

لیسانس

مدیریت صنعتی

1369

2

فوق لیسانس

مدیریت دولتی

1373

3

دکتری

مدیریت دولتی

1382