معرفی معاونت آموزشی

ارتباط مستقیم با معاونت پژوهشی

نام

      محمود

نام خانوادگی

      محمودزاده

تاریخ تولد

     1355 

مدارک تحصیلی

   دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

   فوق لیسا نس علوم اقتصادی ازدانشگاه علامه طباطبایی

   لیسا نس علوم اقتصادی از دانشگاه تبریز

 

 

مشاهده رزومه