مرکز رشد

 

arror.gif  مرکز رشد
 
img1.jpg
 سید محسن    کمالی
مدیر مرکز رشد واحد
تلفن: 02176400928
 داخلی :   298
محل استقرار:    ساختمان اداری 2

 

arror.gif  مرکز رشد
 
img175.jpg
 وحید    وران
کارشناس امور بازاریابی و فناوری
تلفن: 02176400928
 داخلی :   298
محل استقرار:    ساختمان اداری 2