ریاست دانشگاه

جهت تماس با شماره های داخلی واحد لطفا"با شماره های زیر تماس حاصل نموده و شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید .

ضمنا" خواهشمند است در صورت شماره گیری و عدم پاسخ دهی از تماس با قسمتهای غیر مرتبط جدا" خوداری فرمایید.با تشکر

76448051-4       76444091-3      76442868    76443868     

 

arror.gif  حوزه ریاست

img258.jpg

 مهدی نیلی

مسئول دفتررئیس واحد

تلفن:    76445992

داخلی:    319

محل استقرار:    ساختمان اداری شماره 2 - طبقه 2

arror.gifحوزه ریاست

%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%A9%D9%88%D9%87.jpg

 

سیده زهرا حسینی

کارشناس امورحقوقی

تلفن:    ------

داخلی :      260

محل استقرار:     ساختمان اداری شماره 1 - طبقه دوم

arror.gif حوزه ریاست

%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%20%D8%A2%DA%A9%D9%88.jpg

نعمت آکو

مدیر حراست و حفاظت

تلفن:   76443132

داخلی :      270

محل استقرار:     ساختمان آموزشی شماره  1 -  طبقه 2

arror.gifحوزه ریاست

 

img201.jpg

 

علی عبدشاه

کارشناس امورحراست وحفاظت

تلفن:    76443132

 داخلی :    270

محل استقرار:    ساختمان آموزشی شماره  1 -  طبقه 2