چشم انداز و اهداف

اهداف کلان دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه

 

- ارتقاء کیفی دانشگاه در تمامی ابعاد آن

- تربیت و پرورش نیروی انسانی متخصص ومتعهد مورد نیاز جامعه

- توجه به دانش و مهارت های نوین در فعالیتهای آموزشی و پرورشی

- توسعه واردات و همکاری های علمی در عرصه داخلی بین المللی

- ایجاد توازن بین بخش های آموزش و پژوهش در دانشگاه

- توسعه تحقیقات مرتبط با نیاز بخش های مختلف کشور

- ایجاد منابع درآمدی جدید برای دانشگاه

- جلب و تامین رضایت ذینفعان

 

چشم انداز دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه در سال 1404 یکی از واحدهای دانشگاهی جامع با ویژگی های زیر خواهد بود :

 

  • دارای موقعیت همسان با سایر دانشگاههای ممتاز کشور در ارائه خدمات آموزشی به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی

  • مجهز به مراکز تحقیقاتی پیشرفته و استاندارد مرتبط با رشته های تحصیلی دایر در واحد

  • دارای توانایی در ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی متناسب با استانداردهای علمی روز

  • توانمندی در تولید علم متناسب با نیازها و انتظارات جدید جامعه و بکارگیری دستاوردهای آن در کلیه حوزه ها

  • پاسخگو به انتظارات جدید جامعه و ارائه خدمات مختلف علمی ، آموزشی ، پژوهشی و ... به شهر و کشور

  • دارای جایگاه مناسب علمی و فرهنگی در مجامع معتبر داخلی و بین المللی

  • دارای مدیریت کارا و اثربخش و منابع انسانی توانمند و کارآفرین