اطلاعیه ها و دستورالعمل ها

رویداد کارآفرینی فیروزکوه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

مرکز رشد فناوری فیروزکوه رویداد کارآفرینی را در روز سه شنبه مورخ 4/3/95 با حضور و انتقال تجربه کارآفرینان موفق کشور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، ساختمان اداری1 طبقه سوم اتاق جلسات ساعت 13:30 الی 17 برگزار می کند.

ادامه مطلب
عباس شجاع ، کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه قهرمان جهان شد .

عباس شجاع ، کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه قهرمان جهان شد .

عباس شجاع ، کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه قهرمان جهان شد . به گزارش خبرنگاردانشجویی ، عباس شجاع ، کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه در مسابقان دو ومیدانی 10000متر جهان در کشور قبرس ، به قهرمانی رسید .

ادامه مطلب