اطلاعیه ها و دستورالعمل ها

اطلاعیه برگزاری امتحان جامع دوره های دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

به اطلاع کلیه دانشجویان دوره دکتری واحد که تمامی دروس مرحله آموزشی خود را با موفقیت گذرانده و میانگین کل نمرات آن ها از 16 کمتر نباشد می رساند که امتحان جامع این دانشجویان در خرداد و آذر ماه سال 1395 برگزار خواهد شد. مواد درسی رشته های مختلف در جدول های پیوست آورده شده است.

ادامه مطلب