اطلاعیه ها و دستورالعمل ها

انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی

احتراماً از کلیه دانشجویان نخبه ( علمی - فرهنگی - ورزشی - پژوهشی ) دعوت به عمل می آید تا ضمن مطالعه بخشنامه پیوست و تکمیل فرم های مربوطه (ضمیمه میباشد) در انتخاب دانشجوی نمونه سال 1394 شرکت کرده و حداکثر تا شنبه مورخه 95/01/28 مستندات خود را همراه با فرم های تکمیل شده(ضمیمه شده) به این واحد دانشگاهی - امو دانشجویی تحویل نمائید . بدیهی است بعد از تاریخ فوق هیچگونه مدرکی در این رابطه اخذ نخواهد شد .

ادامه مطلب

اطلاعیه برگزاری امتحان جامع دوره های دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

به اطلاع کلیه دانشجویان دوره دکتری واحد که تمامی دروس مرحله آموزشی خود را با موفقیت گذرانده و میانگین کل نمرات آن ها از 16 کمتر نباشد می رساند که امتحان جامع این دانشجویان در خرداد و آذر ماه سال 1395 برگزار خواهد شد. مواد درسی رشته های مختلف در جدول های پیوست آورده شده است.

ادامه مطلب