اخبارآموزشی - آرشیو

• دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه در بیش از 40 رشته مختلف بدون آزمون دانشجو می پذیرد .

• دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه در بیش از 40 رشته مختلف بدون آزمون دانشجو می پذیرد . به گزارش خبرنگاردانشجویی ، دکتر علی مهدی زاده اشرفی معاون آموزشی واحد فیروزکوه خبرداد : برای نخستین بار دانشگاه آزاد اسلامی واحدفیروزکوه در بیش از 40 رشته مختلف در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون آزمون دانشجو می پذیرد .

ادامه مطلب