اخبار دانشگاه - آرشیو

جلسه مشترک دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه با مدیران سازمان مدیریت صنعتی ایران

جلسه مشترک دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه با مدیران سازمان مدیریت صنعتی ایران گالری

جلسه مشترک دکتر محمدرضا تنهایی اهری، رئیس واحد فیروزکوه و هیات ریسه این واحد دانشگاهی با مدیران سازمان مدیریت صنعتی ایران به منظور ایجاد همکاری های فی مابین برگزار شد.

ادامه مطلب