اخبار دانشگاه - آرشیو

استاد دکتر سید مهدی حسینی قادیکلایی ، رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری و از اساتید به نام مدیریت واحدفیروزکوه به ملکوت اعلا پیوست .

استاد دکتر سید مهدی حسینی قادیکلایی ، رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری و از اساتید به نام مدیریت واحدفیروزکوه به ملکوت اعلا پیوست .

استاد دکتر سید مهدی حسینی قادیکلایی ، رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری و از اساتید به نام مدیریت واحدفیروزکوه به ملکوت اعلا پیوست .

ادامه مطلب
دکتر میرزاده به مناسبت برگزاری نخستین جشنواره فیلم سنگر پیام صادر فرمودند

دکتر میرزاده به مناسبت برگزاری نخستین جشنواره فیلم سنگر پیام صادر فرمودند

به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست انقلاب و مقاومت نشانگر زندگی و بالندگی است که انسان را در رهگذر تاریخ به تکامل می رساند و کمال اخلاقی را برای انسان به ارمغان می آورد . انقلاب و مقاومت حرکت به سمت پاکی و راستی بوده و همواره مورد ستایش و توجه آزاد اندیشان ، متفکران و صاحبنظران است . دراین راستا ، هنرمندان به عنوان یکی از گروه های برجسته همواره کوشیده اند زوایای آشکار و پنهان این رخدادها را با نکته سنجی و ظرافت اندیشی به تصویر کشیده و پیام ها و درس های آنان را برای آیندگان آشکارا نشان دهند .

ادامه مطلب
از فردا ؛ آغازنخستین  جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی انفلاب اسلامی و دفاع مقدس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

از فردا ؛ آغازنخستین جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی انفلاب اسلامی و دفاع مقدس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

از فردا ؛ آغازنخستین جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی انفلاب اسلامی و دفاع مقدس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه به گزارش خبرنگاردانشجویی ، فردا ازساعت 16 عصر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه میزبان بیش از 400 کارگردان و فعال حوزه فیلم دانشجویی از سراسر کشور خواهد بود .

ادامه مطلب