اخبار دانشگاه - آرشیو

با صدور حکمی توسط  حجت الاسلام دکتر سید طاها هاشمی ، دکتر مجید جهانگیری فرد به عنوان معاون فرهنگی دانشجویی واحد فیروزکوه منصوب شد .

با صدور حکمی توسط حجت الاسلام دکتر سید طاها هاشمی ، دکتر مجید جهانگیری فرد به عنوان معاون فرهنگی دانشجویی واحد فیروزکوه منصوب شد .

با صدور حکمی توسط حجت الاسلام دکتر سید طاها هاشمی ، دکتر مجید جهانگیری فرد به عنوان معاون فرهنگی دانشجویی واحد فیروزکوه منصوب شد . به گزارش خبرنگاردانشجویی ، صبح امروز طی حکمی که از سوی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی صادرگردید ، دکتر مجید جهانگیری فرد به عنوان معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه منصوب شد .

ادامه مطلب