اخبار پژوهشی - آرشیو

نشست علمی گروه اقتصاد و معاونت پژوهشی با موضوع : چالش های اقتصاد دولتی در ایران

نشست علمی گروه اقتصاد و معاونت پژوهشی با موضوع : چالش های اقتصاد دولتی در ایران

با همت معاونت پژوهشی واحد فیروزکوه و گروه اقتصاد صبح امروز نشست علمی با موضوع چالش های اقتصاد دولتی در ایران برگزار شد . در این جلسه علمی اساتید گروه اقتصاد و مدیریت پیرامون اقتصاد و مدیریت دولتی مطالبی را ارائه نمودند .

ادامه مطلب