اطلاعیه ها و دستورالعمل ها - آرشیو

اولین همایش سراسری مدیریت جهادی و امنیت ملی

با عنایت به اینکه گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی در نظر دارد در راستای انجام وظایف محوله و دستیابی به اهداف کلان مرکز در بهمن ماه سال 1395 اقدام به برگزاری همایشی در سطح ملی با عنوان «اولین همایش سراسری مدیریت جهادی و امنیت ملی» نماید

ادامه مطلب