اطلاعیه ها و دستورالعمل ها - آرشیو

عباس شجاع ، کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه قهرمان جهان شد .

عباس شجاع ، کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه قهرمان جهان شد .

عباس شجاع ، کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه قهرمان جهان شد . به گزارش خبرنگاردانشجویی ، عباس شجاع ، کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه در مسابقان دو ومیدانی 10000متر جهان در کشور قبرس ، به قهرمانی رسید .

ادامه مطلب

انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی

احتراماً از کلیه دانشجویان نخبه ( علمی - فرهنگی - ورزشی - پژوهشی ) دعوت به عمل می آید تا ضمن مطالعه بخشنامه پیوست و تکمیل فرم های مربوطه (ضمیمه میباشد) در انتخاب دانشجوی نمونه سال 1394 شرکت کرده و حداکثر تا شنبه مورخه 95/01/28 مستندات خود را همراه با فرم های تکمیل شده(ضمیمه شده) به این واحد دانشگاهی - امو دانشجویی تحویل نمائید . بدیهی است بعد از تاریخ فوق هیچگونه مدرکی در این رابطه اخذ نخواهد شد .

ادامه مطلب