اطلاعیه ها و دستورالعمل ها - آرشیو

اطلاعیه برگزاری امتحان جامع دوره های دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

به اطلاع کلیه دانشجویان دوره دکتری واحد که تمامی دروس مرحله آموزشی خود را با موفقیت گذرانده و میانگین کل نمرات آن ها از 16 کمتر نباشد می رساند که امتحان جامع این دانشجویان در خرداد و آذر ماه سال 1395 برگزار خواهد شد. مواد درسی رشته های مختلف در جدول های پیوست آورده شده است.

ادامه مطلب