اخبار تصویری - آرشیو

جلسه تودیع و معارفه مسؤل حراست واحد فیروزکوه

جلسه تودیع و معارفه مسؤل حراست واحد فیروزکوه گالری

در واحد فیروزکوه برگزار گردید جلسه تودیع و معارفه ریس حراست با حضور ریاست واحد جناب آقای دکتر عباسپور و رئیس حراست استان جناب آقای دکتر صالحی در این مراسم از زحمات رئیس حراست آقای عبدشاه تقدیر و تشکر بعمل آمد و آقای غرقابی بعنوان مسؤل حراست واحد منصوب گردید.

ادامه مطلب