آرشیو اخبار

برگزاری جلسه تبادل  و هم اندیشی مرکز مهارت  آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه با مشارکت اداره فنی و حرفه ای

برگزاری جلسه تبادل و هم اندیشی مرکز مهارت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه با مشارکت اداره فنی و حرفه ای گالری

برگزاری جلسه تبادل و هم اندیشی مرکز مهارت آموزشی و استفاده از ظرفیت های کارگاهی دانشگاه با مشارکت اداره فنی و حرفه ای و دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

ادامه مطلب