آرشیو اخبار

•	با حضور دکتر میرزاده ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد  :  مراسم افتتاح دو پروژه عمرانی و نشست صمیمی با اساتید ، کارکنان و دانشجویان واحد فیروزکوه

• با حضور دکتر میرزاده ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد : مراسم افتتاح دو پروژه عمرانی و نشست صمیمی با اساتید ، کارکنان و دانشجویان واحد فیروزکوه

• با حضور دکتر میرزاده ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد : مراسم افتتاح دو پروژه عمرانی و نشست صمیمی با اساتید ، کارکنان و دانشجویان واحد فیروزکوه به گزارش خبرنگارداشجویی ، با حضور دکتر حمید میرزاده ، رئیس دانشگاه آزاداسلامی ، دکتر نوابخش ، رئیس دانشگاه آزاد استان تهران ، دکتر طباطبایی مدیر کل امور ایثارگران دانشگاه و جمعی از مسئولین دانشگاهی و شهرستانی واحد فیروزکوه مراسم افتتاح دوپروژه عمرانی و نشست صمیمی با اساتید ، کارکنان و دانشجویان واحد فیروزکوه برگزارشد .

ادامه مطلب
به دلیل بارش سنگین برف و برودت هوا ، مراسم گرامی داشت روز دانشجو دردانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه با یک روز تاخیر برگزارشد .

به دلیل بارش سنگین برف و برودت هوا ، مراسم گرامی داشت روز دانشجو دردانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه با یک روز تاخیر برگزارشد .

به دلیل بارش سنگین برف و برودت هوا ، مراسم گرامی داشت روز دانشجو دردانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه با یک روز تاخیر برگزارشد . به گزارش خبرنگاردانشجویی ، با همت دفتر فرهنگ اسلامی و بسیج دانشجویی واحدفیروزکوه ، مراسم روز دانشجو و تجلیل از دانشجویان برتر علمی ، فرهنگی و ورزشی با یک روز تاخیر در روز 17 آذرماه با حضور پرشور دانشجویان برگزارشد .

ادامه مطلب