فرم های مورد نیاز دانشجویان مقطع دکتری شرکت کننده در آزمون جامع نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تعداد بازدید:۸۲۱
دانشجویان مقطع دکتری شرکت کننده در آزمون جامع نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ فرم های مورد نیاز حداکثر تا پنج شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۵ تکمیل، و به Email کارشناسان ارسال نمائید.

اطلاعیه مهم

نظر به آماده نبودن سامانه الکترونیکی و بستر لازم برای برگزاری آزمون کتبی جامع به صورت مجازی در تاریخ های ۲۹ و ۳۰ دی ماه، آزمون کتبی جامع در تاریخ های ۱ و ۲ بهمن برگزار خواهد شد.
و آزمون مصاحبه در تاریخ های ۴ بهمن الی ۷ بهمن برگزار میگردد.
نتایج نهایی آزمون جامع تا مورخه ۹ بهمن اعلام گردد.

با تشکر


دانشجویان مقطع دکتری شرکت کننده در آزمون جامع نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹
فرم های مورد نیاز حداکثر تا پنج شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۵
 تکمیل، و به Email  کارشناسان ارسال نمائید.درخواست مجوز برگزاری آزمون جامع دکتری تخصصی Ph.D

فرم تعهد ارائه نمره زبان مخصوص دانشجویان مقطع دکتری


 

کلید واژه ها: دکتری آزمون جامع مجوز برگزاری آزمون جامع دکتری درخواست مجوز برگزاری آزمون جامع دکتری تخصصی Ph.D فرم تعهد ارائه نمره زبان واحد فیروزکوه فیروزکوه


توجه! لطفا دیدگاه خود پیرامون این خبر را در این قسمت درج نمایید و برای ارسال سایر درخواست‌ها و پیام‌ها به بخش مربوطه ( تماس با ما ) مراجعه فرمایید.
رای

نظر شما :