اطلاعیه برگزاری امتحان جامع دوره های دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

۱۱ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۷:۰۷ کد : ۲۷۸ اطلاعیه ها و دستورالعمل ها
تعداد بازدید:۴۹۵۹
به اطلاع کلیه دانشجویان دوره دکتری واحد که تمامی دروس مرحله آموزشی خود را با موفقیت گذرانده و میانگین کل نمرات آن ها از 16 کمتر نباشد می رساند که امتحان جامع این دانشجویان در خرداد و آذر ماه سال 1395 برگزار خواهد شد. مواد درسی رشته های مختلف در جدول های پیوست آورده شده است.
 
به اطلاع کلیه  دانشجویان  دوره دکتری واحد که تمامی دروس مرحله آموزشی خود را با موفقیت گذرانده و میانگین کل نمرات آن ها از  16 کمتر نباشد می رساند که امتحان جامع این دانشجویان در خرداد و آذر ماه سال  1395  برگزار خواهد شد. مواد درسی رشته های مختلف در جدول های پیوست آورده شده است.
ضمنا" توجه دانشجویان را به نکات زیر جلب می نماید:
1 –  نتیجه امتحان جامع به صورت قبول  ( با نمره حداقل 15 از 20 ) یا رد ( کمتر از 15 )
      کتبا" به دانشجو ابلاغ می گردد.
2 –  دانشجویانی که یک بار در امتحان جامع مردود شوند، فقط یک بار دیگر مجاز هستند در
       امتحان جامع شرکت کنند. در موارد خاص به درخواست مدیر گروه، وضعیت دانشجو
        به کمیسیون بررسی موارد خاص سازمان مرکزی دانشگاه ارسال می شود.
3 – 70 درصد نمره امتحان جامع  به نتیجه آزمون کتبی و 30 درصد به مصاحبه اختصاص
      دارد.
4 – آزمون جامع در دو روز مختلف که تاریخ آن در اطلاعیه های بعدی به اطلاع خواهد
       رسید برگزار می گردد.
5 –  برای کسب اطلاعات در مورد منابع امتحانی به دانشکده  مربوطه مراجعه فرمائید.
6 –  شرکت در امتحان جامع مشروط به کسب نمره قبولی در آزمون زبان به شرح جدول
      زیراست.
 
 
نام آزمون
حداقل نمره قابل قبول
حداقل نصاب نمره مشروط
EPT - IAU
50
40
TOEFL ( IBT)
65
52
TOEFL ( PAPER BASE)
520
416
MSRT , MCHE
65
52
TOLIMO
540
432
IELTS
6
8/4
 
 
 
دانشکده علوم انسانی
  آزمون جامع رشته های مدیریت
زمان : خرداد و آذر 1395
رشته
نام درس
 
مدیریت دولتی
 (  مدیریت منابع انسانی)
استراتژی های مدیریت منابع انسانی
تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی
نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت
مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دولتی
 
مدیریت دولتی
( خط مشی گذاری عمومی)
مدیریت مسائل عمومی
اجرا و ارزیابی خط مشی های عمومی
نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت
مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دولتی
 
مدیریت
 ( مدیریت تولید و عملیات )
طراحی سیستم های پیشرفته تولید و عملیات
برنامه ریزی سیستم های حمل و نقل پیشرفته
نظریه اعتبار و قابلیت اطمینان
مفاهیم جدید سیستم های نگهداری و موجودی پیشرفته
 
 
برنامه امتحانات جامع دکتری اقتصاد
با توجه به دروس مشترک اقتصاد خرد، اقتصاد کلان و گرایش­های هر دانشجو (دو گرایش) امتحان جامع بصورت زیر برگزار می­شود:
 
 
دروس مشترک
گرایش ها
رشته علوم اقتصادی گرایش های اقتصاد سنجی و
اقتصاد بخش عمومی
اقتصاد خرد
اقتصاد سنجی (1) و (2)
اقتصاد کلان
اقتصاد بخش عمومی (1) و (2)
رشته علوم اقتصادی گرایش های اقتصاد سنجی و
اقتصاد پول و بانک
اقتصاد خرد
اقتصاد سنجی (1) و (2)
اقتصاد کلان
نظریه های پیشرفته پولی و سیاست های پولی
رشته علوم اقتصادی گرایش های اقتصاد سنجی و
اقتصاد بین الملل
اقتصاد خرد
اقتصاد سنجی (1) و (2)
اقتصاد کلان
تجارت بین الملل ومالیه بین الملل
رشته علوم اقتصادی گرایش های اقتصاد بخش عمومی و
اقتصاد بین الملل
اقتصاد خرد
اقتصاد بخش عمومی (1) و (2)
اقتصاد کلان
تجارت بین الملل و مالیه بین الملل
رشته علوم اقتصادی گرایش های اقتصاد بخش عمومی و
اقتصاد پول و بانک
اقتصاد خرد
اقتصاد بخش عمومی (1) و (2)
اقتصاد کلان
نظریه های پیشرفته پولی وسیاست های پولی
رشته علوم اقتصادی گرایش های
اقتصاد بین الملل و
اقتصاد پول و بانک
اقتصاد خرد
تجارت بین الملل و مالیه بین الملل
اقتصاد کلان
نظریه های پیشرفته پولی وسیاست های پولی
 
 

توجه! لطفا دیدگاه خود پیرامون این خبر را در این قسمت درج نمایید و برای ارسال سایر درخواست‌ها و پیام‌ها به بخش مربوطه ( تماس با ما ) مراجعه فرمایید.
۲ رای

نظر شما :