ساخت دستگاه دوغ ساز تمام اتوماتیک(تلم)در واحد فیروزکوه

۰۲ دی ۱۳۹۵ | ۱۳:۳۱
تعداد بازدید:۳۲۹۶
تجاری سازی و تولید انبوه دستگاه دوغ ساز تمام اتوماتیک (تلم ) و استقبال گسترده در نمایشگاه بین المللی دستاوردهای پژوهشی و فناورانه
ساخت دستگاه دوغ ساز تمام اتوماتیک(تلم)در واحد فیروزکوه

تجاری سازی و تولید انبوه دستگاه دوغ ساز تمام اتوماتیک (تلم ) و استقبال گسترده در نمایشگاه بین المللی دستاوردهای پژوهشی و فناورانه