تفاهم نامه و قرار داد همکاری با شرکت هادی تجارت آسیا

تعداد بازدید:۱۰۶
عقد تفاهم نامه و قرار داد همکاری با شرکت هادی تجارت آسیا به منظور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت متفاوت و کاربردی
تفاهم نامه و قرار داد همکاری با شرکت هادی تجارت آسیا

عقد تفاهم نامه و قرار داد همکاری با شرکت هادی تجارت آسیا به منظور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت متفاوت و کاربردی در حوزه های اقتصادی، بازرگانی، مدیریت، مالی، لوجستیک، برندینگ، ترخیص و امور گمرکی، زبان بازرگانی، بازاریابی، شناخت بازارهای هدف، همایش های آموزشی، همایش های بین المللی در عرصه های تجاری و دیگر موارد نماید.