تفاهم نامه و قرار داد همکاری با شرکت برق آیریک

عقد تفاهم نامه و قرار داد همکاری با شرکت برق آیریک به منظور مشارکت در ساخت و فروش تابلو برقهای مدیریت هوشمند کاهش مصرف برق.
تفاهم نامه و قرار داد همکاری با شرکت برق آیریک

این تابلو برقها که با فناوری روز دنیا تولید می گردد با نصب در واحدهای صنعتی و واحدهای تجاری پر مصرف با شناسایی و دفع توان راکتیو مدار باعث کاهش هزینه برق مصرفی تا ۲۵ درصد می شود.