انشار مقاله در مجله Fuzzy Sets and Systems(با JRK = 0.8) توسط استادیارگروه ریاضی واحد فیروزکوه

۱۳ تیر ۱۳۹۵ | ۱۷:۳۹
تعداد بازدید:۲۴۲۴
آقای دکتر شکراله زیاری استادیار گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه موفق به چاپ مقاله در مجله " Fuzzy Sets and Systems " با (JRK=0.8) شده است
 انشار مقاله در مجله Fuzzy Sets and Systems(با JRK = 0.8) توسط استادیارگروه ریاضی واحد فیروزکوه

باسمه تعالی

آقای دکتر شکراله زیاری استادیار گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه موفق به چاپ مقاله در مجله " Fuzzy Sets and Systems " با (JRK=0.8) شده است. کسب این موفقیت را به ایشان تبریک می گوییم. امید است تلاش های ارزنده علمی جنابعالی همچنان تداوم یابد.

(معاونت پژوهش و فناوری واحد)