• ۴ شهریور
    روز کارمند
  • ۵ شهریور
    روز داروسازی ـ روز بزرگداشت محمد ابن زکریای رازی
  • ۸ شهریور
    روز مبارزه با تروریسم (انفجار دفتر نخست وزیری به دست منافقان و شهادت مظلومانه شهیدان رجایی و باهنر ـ ۱۳۶۰)

رشته‌های تحصیلی

خدمات فناوری اطلاعات