• ۸ مهر
    روز بزرگداشت مولوی
  • ۹ مهر
    روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی
  • ۹ مهر
    روز جهانی دریانوردی

رشته‌های تحصیلی

خدمات فناوری اطلاعات